Hakkurid ja katlaid on seadmed, mis on mõeldud toiduvalmistamiseks. Hakkurid on seadmed, mis lõikavad ja hakkivad toitu, näiteks liha või köögivilju, väikesteks tükkideks. Katlaid kasutatakse toidu soojendamiseks või keetmiseks, näiteks suppide või pasta valmistamiseks. Mõlemad seadmed võivad olla elektrilised või gaasiga töötavad ning nende suurus ja funktsionaalsus võivad erineda sõltuvalt mudelist ja brändist.

Here’s some description for test product

Lely Astronaut A5 uus tase robotlüpsmises

Lehma ja masina vahelise suhtluse jälgimine ja paljudelt farmeritelt saadud tagasiside viis süsteemi loomiseni, mis kombineerib end tõestanud lüpsipõhimõtted enneolematu töökindluse, kasutuslihtsuse ja kulutõhususega.

Uus A5 lüpsirobot tagab stressivaba lüpsmise nii farmeritele kui ka nende lehmadele.

Uus tase lehmadele pakutavas mugavuses ja kasutuslihtsuses

Meie Lelys leiame, et terved ja stressivabad lehmad annavad rohkem piima. On tõendatud, et lehmad tunnevad end mugavalt ja pakuvad head tootlust Lely laudakeskkonnas, kus on tagatud lehmade vaba liikumine, I-flow funktsioon ja ruumikad lüpsilatrid.

A5-ga on lehmadele pakutava mugavuse taset veelgi suurendatud uue hübriidkäpa lisamise kaudu, mis on vaikne, kiirem, energiasäästlik ja täpsem, tagades nii ühtlase lüpsmise. Lüpsmise ajal lehma kõigile liigutustele viivitamatult järgides ning udara lähedusse jäädes parandab see kiiresti oma asendit mis tahes ootamatute liigutuste korral. See tagab kiire ja põhjaliku lüpsiprotsessi, isegi mullikate puhul.

Uue nisa tuvastamise süsteemiga (Teat Detection System, TDS) on lüpsmisjärgset nisa pihustamist parandatud udara pihustamiseelse eelskannimisega, tagades nii optimaalse udarahügieeni ja piirates saastumisohtu.

Ümber kujundatud intuitiivne kasutajaliides muudab automaatse lüpsmise kõigile arusaadavamaks. Ühel lehel on saadaval kõik asjakohased andmed: alates lehma esmakordsest lüpsmisest kuni igapäevase hoolduseni. Ühe hiireklõpsu kaugusel on kõik kiirtoimingud, nagu sööda jaotamine, konkreetse lehma marsruudi määramine ja igapäevased hooldusülesanded. Astronaut A5 on kavandatud tipptasemel kasutatavuse, juurdepääsetavuse ja hooldatavuse pakkumiseks.

Märkimisväärne investeeringutasuvus ja end tõestanud töökindlus

Lely on kogu süsteemi ümber kavandanud, et saavutada oluliselt madalam kulu toodetud piima kg kohta. Korraldati ulatuslik üleilmne katseprogramm laiapõhjalises temperatuurivahemikus, kus osales üle 30 kliendi ja mis hõlmas üle 2 miljoni lüpsmise, et tagada veatu toimimine kõigis oludes. Kõigis katsetes vähendati pesuaine-, vee- ja elektritarbimist kuni 20% võrra. Investeeringud kiire ja hõlpsa hooldamise tagamiseks ning kvaliteetsete komponentide kasutamine vähendas samuti oluliselt hoolduskulusid. Koos tõhususe suurenemisega on see väga töökindel ja hooldussõbralik kavand suutnud samuti tagada enneolematu investeeringutasuvuse.

Põhineb farmerite vajadustel

Uus lüpsirobot Astronaut A5, mis ühildub samuti mudeliga A4, vastab ideaalselt Lely nägemusele. Tõesti, Alexander van der Lely tunneb uhkust, et tal on võimalik käesolev uus ja revolutsiooniline toode turule tuua: „Lehma lüpsmine ei ole olnud kunagi nii lihtne ja mugav farmeri ja lehma jaoks. Astronaut A5 aitab kaasa meie eesmärgile muuta farmerite elud lihtsamaks ja nende äritegevus edukamaks ning tagada helge tulevik nende enda ja nende perekondade jaoks. Just sellel põhjusel kuulasime farmereid kogu tootearendusprotsessi vältel ning katsetasime põhjalikult Lely Astronaut A5-e farmeritega üle kogu maailma. Nagu meie kõigi toodete puhul, määravad just nemad uue Astronauti edukuse.”

Kättesaadavus turul

Lely Astronaut A5 on alates tänasest kättesaadav kõigis meie Lely Centerites üle kogu maailma. Lisateabe saamiseks võivad farmerid võtta ühendust oma kohaliku Lely Centeriga.

Lüpsiroboti juhtimisest ja karjahaldustarkvarast:

T4C In Herd

Lely T4C InHerd võimaldab farmeril kontrollida asju, mis vajavad tema tähelepanu kõige rohkem. See aitab farmeril tegutseda täpselt, kuna teda juhitakse tegema õigeid asju, õigel ajal ja õiges kohas. See on talus karjaga seotud igapäevaste…

Rohkem infot
(veel …)

Kui soovite madalamate kuludega ja suurema kasumiga saavutada kõrgemat piimatoodangut parema kvaliteediga, siis on Lely Astronaut A4 just Teie jaoks. Kõrgem piimatoodang saavutatakse sellega, et lehmi lüpstakse kooskõlas nende loomuliku käitumisega. Lehmad saavad robotist nö läbi jalutada. Sellist kontseptsiooni nimetatakse I-voolu ideeks.

Praktika ja uuringud näitavad, et lehmade jaoks ei ole ümber pööramine kuigi mugav tegevus. Seetõttu on mõistlik võimaldada neile liikumist sirgjooneliselt läbi robotiboksi eemaldades nii paljud ebavajalikud takistused. Lisaks annab lehmasõbralik disain lehmale võimaluse suhelda lüpsi ajal ülejäänud karjaga. See aga omakorda kõrvaldab tarbetut stressi.

Lüpsirobotil Astronaut A4 on omalaadne äraliikuv söödaküna, mille abil julgustatakse lehma robotist lahkuma, kui lüpsmine on lõpetatud. Kui söödaküna lehma eest ära liigub ja lehm näeb, et süüa ta rohkem ei saa, ei ole ta motiveeritud enam robotis seisma ja lahkub. Sellisel moel võidetakse aega, mis esialgu tundub väike võit, kuid üldkokkuvõttes võidetakse nii iga lüpsmise pealt 5 sekundit. See teeb päevas umbes 15 minutit ehk vähemalt ühe lehma lüpsmise aja lisaks.

Lely on oma 20-aastase kogemuse põhjal antud valdkonnas arendanud välja uue Lely T4C juhtimisprogrammi, mis kogub ja salvestab kõik andmed robotist kõrgetasemeliste sensorite abil. See aitab teha tähtsaid otsuseid koostöös täiusliku programmiga, mis analüüsib kogu saadud infot ja esitab ainult vajalikku ja lihtsalt mõistetavat infot.

TARGEM, KIIREM, TUGEVAM!

need kolm sõna iseloomustavad seda, miks Lely konkurentide ees silma paistab. Lely inseneride uuenduslik mõttelaad tagab üllatuslikult kasulikud lahendused muutmaks Lely tooted veelgi tõhusamaks. Võtmesõnadeks Lely toodete puhul on vastupidavus ja töö lihtsus. Sellega tõstetakse farmerite seltskondlikku ja majanduslikku heaolu.

TARGEM!

Lely on välja töötanud ainulaadse õrna piimasõbraliku pumba, mis koos hõlpsasti vahetatava silikoonist põiskummiga transpordib piima jahutisse ilma, et pöörlevad labad piimakvaliteeti kahjustaksid. Tänu sellele õrnale ja hügieenilisele pumpamismeetodile on kindlustatud parim võimalik piimakvaliteet.

Lisaks on uuel Astronaut A4 lüpsirobotil ka murranguline 3D-kaamera, millega jälgitakse lehma suurust ja liikumist, et tagada kiire nisakannude kinnitamine. Sellisel moel on võimalik nisakanne kinnitada kõigile lehmadele – neile, kel on väga madalad või kõrged udarad ja ka neile, kellel on nisad üksteisest väga kaugel või hoopis lähedal. Ühtlasi võimaldab see süsteem kinnitada nisakanne ka lehmadele, kelle nisad on suunatud kergelt väljapoole.
Uuringute tulemusel võime kinnitada, et ainulaadne Lely pesuharjade pöörlemine ja täpsed käe liigutused tagavad kuni 40% tõhusama puhastamise ja stimulatsiooni, kui konkureerivad puhastusmeetodid.

KIIREM!

Lely 4Effect pulsatsioonisüsteem võimaldab pulseerimisseadeid kohandada iga udaraneljandiku jaoks eraldi. Sel moel kindlustatakse iga lehma individuaalne käsitlemine ja tagatakse „loomale loodud lüpsmine“.
Roboti muudab kiiremaks ka sirgjooneline liikumine ehk I-voolu idee. Tänu sellele saavad lehmad robotisse sisse ja välja otse, ilma et peaksid ennast pöörama. See muudab lehmadele lüpsmas käimise lihtsamaks ja mugavamaks, mis omakorda toob kaasa lühema õpiaja ja suurema jõudluse.
Kiire ja täpse nisatuvastuse kindlustab Lely ainulaadne nisatuvastussüsteem, mis tänu 3D-skaneerimistehnoloogiale kiirendab nisakannude kinnitamise protsessi.

TUGEVAM!

Lely Astronaut käsi on ainulaadne süsteem. Käsi jääb lüpsmise ajaks lehma alla ja kontrollib kogu protsessi. Käe jõulisuse ja pneumaatilise kontrolliga tagatakse, et isegi kui lehm peaks käe peale seisma, ei teki mingeid kahjustusi.
Lely Astronaut A4 lüpsiroboti ehitus on väga lihtne, liikuvaid detaile on vähe ning vajalikud liigutused on lühikesed ja õrnad, mistõttu väheneb roboti kulumine.
Lely kasutab ainult esmaklassilisi materjale. Sellega vähenevad hoolduskulud, pikeneb toote eluiga ning tõuseb järelturuväärtus. Mitmetele võtmeosadele on garantiiperiood lausa viis aastat!

Keskseade

On aeg andmetest viimane võtta. Analüüsida kogu kättesaadav asjakohane andmestik intelligentsel viisil. On aeg teie farmi kogu sisseseade ja tarnijad kokku viia. Nutikad algoritmid, ühilduvus ja pilveteenus. Töödeldud kasutajasõbralikuks informatsiooniks. Ja lõpuks informatsiooniks, mis juhatab praktiliste nõuanneteni.

Lely T4C InHerd võimaldab farmeril kontrollida asju, mis vajavad tema tähelepanu kõige rohkem. See aitab farmeril tegutseda täpselt, kuna teda juhitakse tegema õigeid asju, õigel ajal ja õiges kohas. See on farmis karjaga seotud igapäevaste ülesannete täitmisel väga kasulik. Tööriista „Cow‟ (Lehm) kasutamine säästab aega ja parandab tõhusust.
Korralised tööd ilma InHerd programmita
Kui farmer märkab tähelepanu vajavat lehma ja tahab teda ravimiseks teistest eraldada, jätab ta lehma meelde või kirjutab üles lehma numbri ja läheb T4C arvuti juurde: esiteks selleks, et kontrollida lehma andmeid ja ajalugu ning teiseks marsruudi ja / või lüpsmise sisestamiseks. Pärast seda peab farmer lehma jälle üles leidma ja ta roboti juurde tooma.
Ajauuring valideerimise käigus näitas, et selle toimingu tegemiseks kulub farmeril keskmiselt 8 minutit lehma kohta.

Korralised tööd InHerd programmiga

Kui farmer kasutab samas olukorras InHerd programmi, võib ta kasutada tööriista „Cow‟, et kontrollida kohe kohapeal konkreetse lehma kogu ajalugu ja täpseid andmeid. Näiteks saab kontrollida ühe pilguga järgmisi andmeid numbrite ja graafikutena:

• Laktatsiooni päevad
• Poegimiskuupäev
• Seemendamiste arv
• Viimane seemendamine
• Terviseprotseduurid
• Igapäevane lüpside ülevaade (nt päevane toodang, keeldumised, mäletsemine, lüpsid jne)
• Piima kvaliteet (k.a. juhtivus, mittelüpsmise kestus (DMT), lüpsmise kestus (milk time) jne)
Lisaks saab avada mitu alammenüüd, kus saab sisestada vajalikud andmed seoses poegimise, seemendamise, soojuse, terviseprotseduuride, marsruudi ja kohese lüpsmisega. Ülalmainitud 8 minutit vähendavad eriti just kaks viimast valikut. Selle asemel, et kirjutada üles lehma number ja kõndida tagasi T4C arvuti juurde, võib farmer sisestada toimingud nagu marsruut ja / või kohene lüpsmine kohe ja viia seejärel lehma roboti juurde. Sama ajauuring mõõtis, et see säästab farmeri aega 6 minutit iga lehma kohta. Eeldades, et taolisi toiminguid esineb kolm korda nädalas, säästab see vähemalt 15 tundi aastas.

Kokkuvõte

Lely T4C InHerd programmi Lehma tööriist pakub kasutajale kogu asjakohast teavet ja vajalikke meetmeid õigel ajal õiges kohas. Teiseks säästab see aega – aega, mida nüüd on võimalik kasutada tähelepanu vajava lehmaga tegelemiseks. Teine eelis on see, et kui te külastate farmi nõustajana, võib farmer näidata teile lehmaga seotud kogu infot kohe ja kohapeal, misläbi teie visiidid muutuvad tõhusamaks.

Farmi halduse ning tõhususe parandamiseks on struktuur ja rutiinid väga olulised, ükskõik kas töötate ühe, kahe, nelja või kaheksa robotiga farmis. Lely T4C InHerd programmi tööriist „Täna“ pakub struktuuri ja rutiine.

Nagu me teame, on rutiin robotifarmis väga oluline. Töötades farmis koos ühe, kahe või enama töötajaga, on oluline, et nii teie kui ka teie kaastöötajad teaksid, millised ülesanded on täidetud. Tööriistas „Täna‟ on võimalik lõpule viidud tööd ära märkida. See annab teile meelerahu ja hoiab ära ülesannete mitu korda täitmise või täitmata jätmise.

Vahetused

Igapäevased ülesanded on jagatud kolme vahetusse – hommikune, pärastlõunane ja õhtune vahetus – ja need on individuaalsed iga lauda kohta. Lely on loonud igale vahetusele mõeldud vaikimisi ülesanded, tuginedes oma 20-aastasele kogemusele lüpsirobotitega ning eelmisel aastal 100 farmis läbi viidud katsete ja hinnangute tulemustele. Saadaval on ka öine ja kesköine vahetus suurtele piimafarmidele.

Tööriista avamisel läheb see automaatselt antud kellaaja asjakohaste ülesannete peale. Näiteks on ülesanne „Collect Cows“ (Kogu lehmad kokku) näha hommikuses vahetuses. Kui tööriist „Today‟ avatakse, on see ülesanne tähistatud halliga, mis tähendab, et ülesannet ei ole veel avatud. Ikoonil klõpsates saab näha, millised lehmad tuleb kokku koguda.

„Cow Info“ (Lehma infot) on võimalik vaadata iga üksiku lehma juures kohe vasakul ja see näitab selle lehma täpseid andmeid. Pärast „Collect Cows‟ tööriista avamist muutub hall ikoon oranžiks, mis tähendab, et ülesanne on avatud, kuid ei ole veel täidetud (ülesanne on pooleli). Kui kõik lehmad on kokku kogutud, tuleb märkida ülesanne täidetuks ja ikoon muutub roheliseks. Lehmad on kokku kogutud, töö on tehtud – ja te võite olla rahuliku südamega.

Tööülesannete juhtimine

Menüüribal võib muuta ülesanded farmispetsiifiliseks. Näiteks on ülesande pealkiri, tööülesande tegija (töödejuhataja, karja juht või farmitööline), ajakava, vahetus, asukoht ja „HowTo‟ (juhendavad kaardid või videod) kõik omavahel seotud.

Kokkuvõte

Tööriist „Today“ (Täna) pakub struktuuri ja rutiinid. See annab farmeritele meelerahu, kuna näitab neile, millised ülesanded on juba täidetud. Lisaks saate te nõunikuna aidata farmeritel arendada „Today“ tööriista nii, et see vastab nende farmi vajadustele. Ühendades oma praktilise kogemuse nõustajana Lely 20-aastase kogemusega, mis on jäädvustatud Lely T4C InHerd programmis, on teil võimalik farmereid kõige paremini nõustada.

Lely Nautilus piimajahutid on kõrgeima kvaliteediga. Kõik mudelid on disainitud sobituma igat tüüpi lüpsisüsteemidega. Meie piimajahuteid on erinevates suurustes ja erinevate mõõtmetega ning neid saab kohandada Teie nõuete kohaselt arvestades paigutuse ja ühendamisvõimalustega.
Nautilus on suurim meie piimajahutite valikust. See on varustatud Teie nõuetele vastava jahutussüsteemiga ning unikaalse juhtimisüksusega täisautomaatse puhastussüsteemiga.
Kondensatsiooni üksus on disainitud andmaks Teile suurepärase töösäästlikkuse. Mahutipesu eriline piserduspea ja usaldusväärsed doseerimispumbad ning paindlike puhastusprogrammidega pesusüsteemi peetakse parimaks turul.

Mahutit juhib, kontrollib ja selle tegevust registreerib juhtimisüksus, mis annab täieliku kontrolli jahutis toimuva üle. Kui suurus ületab 14 000 liitrit, on mahutitel kaksik-piserduspead, pumbad ja segajad, et kindlustada piima kõrge kvaliteet.

Nii ökonoomika kui keskkonna vaatevinklist on üks arenenuim viis vähendamaks kulutusi energiale paigaldades effektiivse piima eeljahuti. Eeljahutatud piim tähendab madalamat ja stabiilsemat temperatuuri piimajahutis, tagades piimale ideaalsed tingimused ja parima kvaliteedi.

Paigaldades eeljahuti, langeb piimajahutisse jõudva piima temperatuur 22°C -ni. Selle tulemuseks on 50% kokkuhoid energiakuludelt piima jahutamisel. Eeljahuti effektiivsus oleneb veetemperatuurist ja veevooluhulgast, mis läbib seadet.

Kui eesmärk on kokkuhoida 50% energiat piima jahutamisel, peaks vee temperatuur olema 15°C või madalam ja veevooluhulk mis seadet läbib vähemalt 67 liitrit/minutis. Selle tulemusel on seadmest väljuva piima temperatuur 19°C.

Interpac taastab soojuse, mida kasutatakse, kui piim jahutatakse +35°C kuni +4°C. Interpac on soojusvahetussüsteem, mille saab lihtsalt ühendada jahutusringi kondenseerimisüksuses.
Iga jahutatud piimaliitri toodanguks on umbes üks liiter +40°C kuumutatud vett.
Saate soojendatud vee teisaldada otse hoiutanki enne kui see läheb elektriboilerisse. Toodetavat soojust on piisavalt, et kütta keskmist maja. Interpac on parim tee energia, mis muidu kaotsi läheks, taaskasutamiseks.

Fakte Interpaci kohta

Interpac on kompaktne soojataastesüsteem, mis ühendatakse jahutusringi kondenseerimisüksuses. Interpac taastab piima soojuse selle jahutamise ajal. Iga jahutatud piimaliiter +35°C kuni +4°C toodab umbes ühe liitri vett temperatuuriga+40°C.

Kondenseerimisüksus ei kaota jõudlust, kui sellega on ühendatud Interpac. Interpac taastab energia, mis muidu läheks kaotsi.

Kuidas Interpac töötab

– Interpac paigaldatakse jahutusringi kompressori ja õhkjahutusega kondensaatori vahele.

– Kuum gaas kompressorist suunatakse läbi soojusvaheti.

– Hoiutankist lastakse vesi ringlusesse pumba abil läbi soojusvaheti ning soojendatakse kuuma gaasiga.

– Vesi läheb hoiutanki ja sealt suunatakse see elektriboilerisse, kuhu +40°C vesi koguneb.

Soe vesi majapidamises

– Piisava koguse korral annab piim soojust keskmise suurusega maja kütmiseks. Soe vesi läheb maja kogurtanki.

Samuti võib soojuse suunata lehmade joogivette. See soojendab lehmade joogivee kuni +17°C( oleneb trassi soojuskadudest), mis toob kaasa lehmade piimatoodangu tõusu kuni 1 liiter päevas.

Uusim mudel

Eelmised mudelid ja muud tooted