Lely T4C InHerd

Lely T4C InHerd võimaldab farmeril kontrollida asju, mis vajavad tema tähelepanu kõige rohkem. See aitab farmeril tegutseda täpselt, kuna teda juhitakse tegema õigeid asju, õigel ajal ja õiges kohas. See on farmis karjaga seotud igapäevaste ülesannete täitmisel väga kasulik. Tööriista „Cow‟ (Lehm) kasutamine säästab aega ja parandab tõhusust.
Korralised tööd ilma InHerd programmita
Kui farmer märkab tähelepanu vajavat lehma ja tahab teda ravimiseks teistest eraldada, jätab ta lehma meelde või kirjutab üles lehma numbri ja läheb T4C arvuti juurde: esiteks selleks, et kontrollida lehma andmeid ja ajalugu ning teiseks marsruudi ja / või lüpsmise sisestamiseks. Pärast seda peab farmer lehma jälle üles leidma ja ta roboti juurde tooma.
Ajauuring valideerimise käigus näitas, et selle toimingu tegemiseks kulub farmeril keskmiselt 8 minutit lehma kohta.

Korralised tööd InHerd programmiga

Kui farmer kasutab samas olukorras InHerd programmi, võib ta kasutada tööriista „Cow‟, et kontrollida kohe kohapeal konkreetse lehma kogu ajalugu ja täpseid andmeid. Näiteks saab kontrollida ühe pilguga järgmisi andmeid numbrite ja graafikutena:

• Laktatsiooni päevad
• Poegimiskuupäev
• Seemendamiste arv
• Viimane seemendamine
• Terviseprotseduurid
• Igapäevane lüpside ülevaade (nt päevane toodang, keeldumised, mäletsemine, lüpsid jne)
• Piima kvaliteet (k.a. juhtivus, mittelüpsmise kestus (DMT), lüpsmise kestus (milk time) jne)
Lisaks saab avada mitu alammenüüd, kus saab sisestada vajalikud andmed seoses poegimise, seemendamise, soojuse, terviseprotseduuride, marsruudi ja kohese lüpsmisega. Ülalmainitud 8 minutit vähendavad eriti just kaks viimast valikut. Selle asemel, et kirjutada üles lehma number ja kõndida tagasi T4C arvuti juurde, võib farmer sisestada toimingud nagu marsruut ja / või kohene lüpsmine kohe ja viia seejärel lehma roboti juurde. Sama ajauuring mõõtis, et see säästab farmeri aega 6 minutit iga lehma kohta. Eeldades, et taolisi toiminguid esineb kolm korda nädalas, säästab see vähemalt 15 tundi aastas.

Kokkuvõte

Lely T4C InHerd programmi Lehma tööriist pakub kasutajale kogu asjakohast teavet ja vajalikke meetmeid õigel ajal õiges kohas. Teiseks säästab see aega – aega, mida nüüd on võimalik kasutada tähelepanu vajava lehmaga tegelemiseks. Teine eelis on see, et kui te külastate farmi nõustajana, võib farmer näidata teile lehmaga seotud kogu infot kohe ja kohapeal, misläbi teie visiidid muutuvad tõhusamaks.

Farmi halduse ning tõhususe parandamiseks on struktuur ja rutiinid väga olulised, ükskõik kas töötate ühe, kahe, nelja või kaheksa robotiga farmis. Lely T4C InHerd programmi tööriist „Täna“ pakub struktuuri ja rutiine.

Nagu me teame, on rutiin robotifarmis väga oluline. Töötades farmis koos ühe, kahe või enama töötajaga, on oluline, et nii teie kui ka teie kaastöötajad teaksid, millised ülesanded on täidetud. Tööriistas „Täna‟ on võimalik lõpule viidud tööd ära märkida. See annab teile meelerahu ja hoiab ära ülesannete mitu korda täitmise või täitmata jätmise.

Vahetused

Igapäevased ülesanded on jagatud kolme vahetusse – hommikune, pärastlõunane ja õhtune vahetus – ja need on individuaalsed iga lauda kohta. Lely on loonud igale vahetusele mõeldud vaikimisi ülesanded, tuginedes oma 20-aastasele kogemusele lüpsirobotitega ning eelmisel aastal 100 farmis läbi viidud katsete ja hinnangute tulemustele. Saadaval on ka öine ja kesköine vahetus suurtele piimafarmidele.

Tööriista avamisel läheb see automaatselt antud kellaaja asjakohaste ülesannete peale. Näiteks on ülesanne „Collect Cows“ (Kogu lehmad kokku) näha hommikuses vahetuses. Kui tööriist „Today‟ avatakse, on see ülesanne tähistatud halliga, mis tähendab, et ülesannet ei ole veel avatud. Ikoonil klõpsates saab näha, millised lehmad tuleb kokku koguda.

„Cow Info“ (Lehma infot) on võimalik vaadata iga üksiku lehma juures kohe vasakul ja see näitab selle lehma täpseid andmeid. Pärast „Collect Cows‟ tööriista avamist muutub hall ikoon oranžiks, mis tähendab, et ülesanne on avatud, kuid ei ole veel täidetud (ülesanne on pooleli). Kui kõik lehmad on kokku kogutud, tuleb märkida ülesanne täidetuks ja ikoon muutub roheliseks. Lehmad on kokku kogutud, töö on tehtud – ja te võite olla rahuliku südamega.

Tööülesannete juhtimine

Menüüribal võib muuta ülesanded farmispetsiifiliseks. Näiteks on ülesande pealkiri, tööülesande tegija (töödejuhataja, karja juht või farmitööline), ajakava, vahetus, asukoht ja „HowTo‟ (juhendavad kaardid või videod) kõik omavahel seotud.

Kokkuvõte

Tööriist „Today“ (Täna) pakub struktuuri ja rutiinid. See annab farmeritele meelerahu, kuna näitab neile, millised ülesanded on juba täidetud. Lisaks saate te nõunikuna aidata farmeritel arendada „Today“ tööriista nii, et see vastab nende farmi vajadustele. Ühendades oma praktilise kogemuse nõustajana Lely 20-aastase kogemusega, mis on jäädvustatud Lely T4C InHerd programmis, on teil võimalik farmereid kõige paremini nõustada.

  • Korralised tööd InHerd programmiga
  • Tööülesannete juhtimine
  • Struktuur ja rutiin - meelerahu