Robotlüpsi kontseptsioon

Robotlüps on oluline lüli tootmistsüklis, mida Lely iseloomustab sõnadega „aasalt klaasi”. Lüpsirobotitega piimafarmi juhtimine nõuab tavapärasest lüpsmisest erinevat lähenemist. Lely on täisautomaatse lüpsmise ala liider ning omab aastatepikkusi sellealaseid praktilisi kogemusi ja teaduslikke andmeid. Seetõttu oskame me anda täpset nõu robotlüpsiga piimakarja edukaks juhtimiseks.

Loe edasi >

Lauda sisepaigutus

Lauda ehitamisel ja tehnikaga varustamisel tuleb arvesse võtta paljusid tegureid: lisaks sisemistele teguritele, nagu piimakarja juhtimine ja suurus, ka välimisi tegureid, nagu kliima ja kultuur. Enne lauda ehitamist tuleb kindlasti välja selgitada, missugune laut sobiks ümbritsevasse keskkonda. Lisaks kliimasobivuse tagamisele tuleb teada, millised tooted või teenused piirkonnas saadaval on ning kas nende kasutamine on majanduslikult otstarbekas.

Loe edasi >

Piimakarja juhtimine

Sõrgade tervist mõjutavad paljud erinevad tegurid. Sõraprobleemide riski aitab vähendada optimaalne pidamissüsteem ja tõhus laudahügieeni süsteem. Olulist rolli mängib ka söötmine ja muud juhtimismeetmed. Terved ja aktiivsed heade sõrgadega lehmad külastavad robotit oluliselt meelsamini ja paremini kui sõraprobleemidega lehmad. Seetõttu tuleb sõraprobleemide ennetamisele tõsist tähelepanu pöörata. See parandab lehmade heaolu ning farmerite sissetulekuid ja vaba aja osakaalu.

Loe edasi >

T4C juhtimissüsteem

Lely kordab tihti, et lüpsirobotite kasutuselevõtmine on lisaks lüpsmise automatiseerimisele muutnud ka piimafarmide üldist juhtimissüsteemi. Lüpsiroboti juhtimisprogrammis on põhjalikku teavet, mille põhjal saate olulisi juhtimisotsuseid varem ja paremini teha. Tänu robotile kogute tohutul hulgal andmeid oma lehmade piima, käitumise ja seega ka terviseseisundi kohta. Juhtimisprogrammi T4C (Time for Cows) uusimas versioonis astub Lely järgmise sammu.

Loe edasi >

NOORLOOMAD

Elujõuline suure eluaegse piimajõudlusega robotlüpstav lehm; kas pole see iga piimatootja unistus? Kahjuks on paljudes piimafarmides vasikate esimese kuue kuu suremus 12%. See suremus on kõrge ja väga kulukas ning nõuab palju aega ja närvikulu. Suremus ei pea siiski nii kõrge olema: parimates farmides on vasikate suremus 3% kuni 4%. Noorkarja aretamisel on võimalik paljusid terviseprobleeme vältida tõhusa juhtimise teel.

Loe edasi >

TEHNILISED NÕUANDED

Lüpsirobotit Astronaut tuleb iga päev kontrollida näiteks laseri ja voolikute korrasoleku suhtes. Muude komponentide kontrollimiseks piisab korrast nädalas. Täpsed juhised ja välbad leiate kasutusjuhendist.

Loe edasi >

Üld- ja müügitingimused

Lugemiseks klikka lingile all: Linery üld-ja müügitingimused

Loe edasi >