Robotlüps on oluline lüli tootmistsüklis, mida Lely iseloomustab sõnadega „aasalt klaasi”. Lüpsirobotitega piimafarmi juhtimine nõuab tavapärasest lüpsmisest erinevat lähenemist. Lely on täisautomaatse lüpsmise ala liider ning omab aastatepikkusi sellealaseid praktilisi kogemusi ja teaduslikke andmeid. Seetõttu oskame me anda täpset nõu robotlüpsiga piimakarja edukaks juhtimiseks.

Lüpsirobot kogub lehmade kohta teavet, mis tavafarmis saamata jääks, ning võimaldab seetõttu lehmade individuaalset haldamist ka tänapäevases laudas. Märksõna on erandlik haldamine. See tähendab, et farmerid peaksid kulutama oma väärtuslikku aega ainult neile lehmadele, kes tõesti tähelepanu vajavad. Lisaks järgime „tootmisega kaasneva vastutuse” põhimõtet, mis tähendab keskendumist piimatootmise jätkusuutlikkusele inimeste, keskkonna ja kasumlikkuse osas. Lüpsirobotit kasutades on võimalik rahuldada iga individuaalse lehma kõik vajadused, hoides teda optimaalselt tervena, tootlikuna ja rõõmsana, ilma et selleks oleks vaja täiendavat tööjõudu rakendada. Terve ja rõõmus lehm on eduka piimatootmise aluseks.

Kasutuselevõtmine
Enne üleminekut tavapäraselt lüpsilt robotlüpsile on äärmiselt oluline põhjalikult hinnata sellise muudatuse mõju farmi juhtimisele. Robotist saab uue süsteemi keskne osa ning juhtimismeetodeid tuleb vastavalt kohandada.

Ettevalmistus
Ettevalmistusfaasis soovitame külastada erinevaid sarnase suuruse ja laudatüübiga farme, et saada üksikasjalik pilt robotlüpsi toimimisest ning selle mõjust farmi juhtimisele. Teiste piimatootjate kogemused on suureks abiks lüpsiroboti edukal kaasamisel tootmisprotsessi. Läbimõeldud (kirjalik) strateegia on kogu ettevalmistusfaasis ülioluline: see peab hõlmama laudaplaani, igapäevase, iganädalase ja igakuise töörutiini üksikasjalikku plaani, lehmade elurutiine ning lehmade ja laudatöötajate liikumisradu. Kogu projekt peaks olema läbi mõeldud pikaajalise strateegia kontekstis, mistõttu hinnata tuleb kõikvõimalikke tootmisprotsessi etappe: kus lehmi ravitakse, kus neid kinni jäetakse jne.

Selles faasis pöörake tähelepanu ka järgmistele aspektidele:

– koostage ja pange kirja robotite kasutuselevõtmise eesmärgid, et hinnata nende täitmist kasutuselevõtmisele järgnevatel kuudel;
– mõelge söötmisstrateegiale . Tihti tuleb söödavili ja jõusööt robotisse söötmiseks ette valmistada, eriti tootmiskohtades, kus siiani kasutati ainult täisratsioonilist segasööta (Total Mixed Ration, TMR);
– lehmade sobivus robotis söötmiseks: udarate kõrvetamine, pikkade sabakarvade kärpimine, sõratervise optimeerimine jne;
– aretage karja nii, et minimeerida viltuseid nisasid ning suurenenud eesmisi nisasid;
– koostage juhtimisprogramm aegsasti ning tehke see endale hästi selgeks, et vältida hilisemaid raskusi.

Lauda sisepaigutus
Lüpsirobotite Astronaut paiknemine tuleb hästi läbi mõelda, et lehmade liikumine laudas oleks optimaalne. Sissepääs robotiruumi peab alati olema puhas. Robotid peaksid olema kõigile lehmadele selgesti nähtavad ja hästi juurdepääsetavad. See tähendab, et robotite ümber peab olema küllaldaselt ruumi ning lehmad peavad saama otse robotite juurde ja nende juurest ära liikuda. On oluline, eriti suure arvu robotitega lautades, et sisenevate ja väljuvate lehmade liikumisteed ei lõikuks. Lisateavet lautade projekteerimise kohta leiate brošüürist „Robotlüpsiga lautade projekteerimine” või kohalikult Lely edasimüüjalt.

Käivitamine
Robotlüpsisüsteemi käivitamisel soovitame alustada 50–60 lehmaga roboti kohta ning jagada selle rühma kaheks alamrühmaks. Esimesel kolmel päeval tuleb lehmi kolm korda päevas roboti juurde meelitada. Seda tuleb teha väga rahulikult ja kannatlikult, et lehmadel ei tekiks robotiga seoses negatiivseid kogemusi. Nende kolme päeva jooksul õpib 75% lehmadest ise robotite juurde minema, misjärel võib suunamisväravad eemaldada. Laske lehmad vabaks (lehmade vaba liikumine) ning ajage neli korda päevas lüpsirobotisse lehmad, kelle viimasest lüpsist on möödunud üle 10 tunni. Lehmade lüpsirobotisse ajamise aegade arvu vähendatakse aegamööda kahele korrale päevas ning seda rakendatakse vaid lehmadele, kelle viimasest lüpsist on möödunud üle 12 tunni (või kelle ühe lüpsi kogus on üle 10 kg).

Selline käivitamiskord vähendab ooteaegu ning tagab lehmade kuivaine- ja veevajaduse täitmise. Kui hakkate liiga paljusid lehmi liiga vara lüpsirobotisse ajama, harjuvad alluvad lehmad ootama, kuni nad robotisse aetakse. Selliste lehmade arvates on robot rahvarohke ja ohtlik paik. Nad pigem ootavad, kuni farmer nad robotisse ajab. See näitab, kui oluline on säilitada esimestel nädalatel rahu ja kannatlikkust ning järgida lehmade lüpsirobotisse ajamise juhiseid.

Lely soovitab, et esimesel paaril päeval oleks tööl iga roboti kohta vähemalt kaks inimest, kes juhivad lehmi roboti juurde ning juhivad kasutajaliidest X-link. Kahe kuni kolme päeva pärast piisab juba ühest inimesest roboti kohta.

Ajakava organiseerimine Robotite kasutuselevõtmine farmis muudab ka farmeri igapäevast ajakava. Farmer ei pea enam lehmi kaks kuni kolm korda päevas lüpsma. Sellega kaasneb muudatus piimafarmi igapäevarutiinis. Piimarobot annab farmeritele võimaluse lehmi nende oma keskkonnas jälgida. Jälgimine on lihtne ning lehmade igasugune tavalisest hälbiv käitumine paistab kiiresti silma.

Muutused ajakavas:

– erinevad paindlikud tööajad, kuna kindlad lüpsiajad jäävad minevikku;
– paindlikum tööaja kavandamine;
– tänu tõhusale juhtimisele kulub tööle vähem aega;
– robot vabastab farmeri lüpsmiskohustusest ning seega saab ta rahulikult tipptunnitöödega tegeleda;
– ülejäävat aega saab kasutada vaba ajana ja/või problemaatiliste loomadega tegelemiseks.

Lehmade vaba liikumine
Lehmade vaba liikumine tähendab, et lehmad liiguvad laudas vabalt söödalavapiirde, roboti, latrite ja veekünade vahet, ilma et neid takistaksid või suunaksid piirded või eraldusväravad. Paljudes farmides üle kogu maailma kogutud kogemused ja tähelepanekud näitavad, et lehmade vaba liikumine on robotlüpsisüsteemide kasutamiseks sobivaim lahendus. See tagab optimaalse tootlikkuse ja parandab lehmade tervist ning seega suurendab kasumlikkust. Lely teaduslikud uuringud lehmade erinevate liikumissüsteemide kohta näitavad, et lehmade vaba liikumine pakub suuremat piimatootlust ning vähendab udarapõletiku riski. Lehmade vaba liikumise süsteemi rakendavad farmerid annavad oma lehmadele viis vabadust ning saavad sel viisil oma karjast optimaalset kasu.

Lehmade vaba liikumise süsteemi kümme eelist

1. Rohkem piima lehma kohta (rohkem puhkeaega ja parem isu)

2. Vähem lonkamist (rohkem puhkust) 3. Tervemad alluvad lehmad (vähem stressi)

4. Parem rasva ja valgu suhe (suurem koresööda tarbimine)

5. Suurem söötmistõhusus ja tervemad vatsad (tänu sagedasemale söömisele)

6. Vabamad ja rõõmsamad loomad

7. Vähem tööjõukulu ja rohkem piima roboti kohta

8. Vähem udarapõletikku (tänu väiksemale stressile ja sagedasemale lüpsmisele)

9. Farmerile jääb rohkem vaba aega

10. Madalamad kulud (investeeringud väravatesse), suurem kasum

Külastamiskäitumine
Lehmade hea külastamiskäitumise tagamiseks peab robot olema hästi juurdepääsetav. Esiteks tähendab see, et robotile peab jääma piisavalt jõudeaega (vähemalt 10%), et lehmal oleks alati võimalus robotisse siseneda. Jõudeaeg on aeg, mil robot on vabalt juurdepääsetav (uks on avatud). Kui jõudeaega on vähem, ei lüpsta alluvaid arglikke loomi piisavalt, kuna neil kas ei ole selleks võimalust või nad kardavad lüpsiaja nimel konkureerida. Kui lehma ei lüpsta vähemalt kaks korda päevas, suureneb tal udaraprobleemide tekke risk.

Teiseks on roboti piisava külastatavuse tagamiseks oluline jätta roboti ette ja taha piisavalt ruumi. See ala on lauda kõige tihedama liiklusega ala, mistõttu tuleb vältida igasuguseid takistusi, mis võiksid lehmade liikumist häirida ja roboti külastatavust vähendada. Näiteks 120 lehmaga laut, kus on kaks robotit: kui igat lehma lüpstakse päevas kolm korda ja saadetakse keskmiselt üks kord päevas roboti juurest tagasi, läbib robotiesist ala päevas 120 x 4 = 480 lehma. Hea külastatavuse tagamiseks peab robot olema igast lauda punktist hästi nähtav ja juurdepääsetav.

Lae alla PDF “Robotlüpsiga farmi majandamine