Lauda ehitamisel ja tehnikaga varustamisel tuleb arvesse võtta paljusid tegureid: lisaks sisemistele teguritele, nagu piimakarja juhtimine ja suurus, ka välimisi tegureid, nagu kliima ja kultuur. Enne lauda ehitamist tuleb kindlasti välja selgitada, missugune laut sobiks ümbritsevasse keskkonda. Lisaks kliimasobivuse tagamisele tuleb teada, millised tooted või teenused piirkonnas saadaval on ning kas nende kasutamine on majanduslikult otstarbekas.

Enne hoone ehitamise (või ümberehitamise) otsuse tegemist on mõistlik kontrollida asukohariigis kehtivaid eeskirju ja norme ning selgitada välja võimalikud toetused.

Lauda sisekliima, eriti ventilatsioon, on lehmade heaolu mõttes oluline. Hea ventilatsioon tähendab seda, et värsket õhku on alati piisavalt ning samas on välditud tõmbetuule teke. Tõmbetuult tuleb vältida, kuna see mõjub lehmade tervisele halvasti. Tavaliselt väldivad loomad lauda tuuliseid osi. Lisaks peab ventilatsioonilahendus tagama loomade tekitatava soojuse, HN3, metaani ja CO2 väljutamise. Kui ventilatsioonilahendus ei ole piisav, tekib laudas ebameeldiv sisekliima ning lehmade piimajõudlus ei ole optimaalne.

Lehmade pidamine ja laudahügieen
Optimaalne pidamissüsteem on sõraprobleemide vältimiseks ülioluline. Tagage piisavate mõõtmetega ja pehme allapanuga puhkelatrite piisav arv (igale lehmale üks), et lehmad saaksid mugavalt ja rahulikult puhata. Kui puhkelatrite arv on liiga väike või kui need on liiga väikesed või ebamugavad, peavad loomad, eriti alluvad lehmad, pikemalt seisma, mis suurendab sõrgadele avalduvat koormust. Lisaks kuivavad sõrad seistest aeglasemalt, mistõttu suureneb nakkussurve.

Teine ala, millele tuleb palju tähelepanu pöörata, on põrand: kare ja kuiv põrand väldib loomade libastumist ja vigastusi. Ebatasasusi ja kõrguste erinevusi tuleb igal juhul vältida. Lehmade korraliku liikumise tagamiseks lüpsiroboti juurde on vaja piisaval arvul ja piisavalt laiu põhi- ja kõrvalradu. Lisaks tuleb võimalusel vältida või minimeerida takistusi (näiteks lägaskreeperi kett), et lehmade liikumine ei oleks takistatud.

Laudahügieen on äärmiselt oluline ning pidamissüsteemiga tihedalt seotud. Dermatiiti põhjustavad bakterid paljunevad hästi lägases niiskes keskkonnas, millele värske õhk juurde ei pääse. Seetõttu peaksid piimakarjapidajad tagama puhkelatrite kuivuse ja puhtuse ning põrandat tihti sõnnikust puhastama (seda on võimalik teha näiteks mobiilse laudapuhastajaga Discovery). Laudapõranda kiiremale kuivamisele ja tervisliku laudakliima säilitamisele aitab kaasa ka efektiivne ventilatsioon. Ka sõravannid aitavad laudahügieeni hoida; need puhastavad lehmade jalanahka ja sõra sarvkudet ning hävitavad baktereid.

Lae alla PDF “Lely tüüpilisemad laudaplaanid