Maassluis, 18. jaanuar 2021 – Milano ülikool viis Lely nimel läbi sööda uurimise

maisisilo plokkide kvaliteedi ja kuumenemise kohta söödaköögis. Päevadel, mil uuring toimus, oli temperatuur üle 30 ºC. Maisisiloplokkide temperatuur aga tõusis ainult 2 ºC.

Uuring viidi läbi kolmes Lely Vector süsteemidega varustatud farmis Itaalias. Plokid lõigati hoidlast välja silo lõikuriga ja asetati söödakööki. Seejärel paigaldati söödaköögis kolmele plokile temperatuuriandurid. Temperatuuri ja niiskuse andurid paigaldati ka söögiköökidesse ja väljapoole, mis lõi selge pildi välistemperatuuri mõjust maisiplokkide soojenemisele. Sööda kvaliteedi teaduslikuks hindamiseks mõõtis sõltumatu laboratoorium sööda proove siloplokkidest, kasutades Flieg’i skoori. Uute proovide kvaliteeti mõõdeti samal viisil kolme päeva pärast ja ka seitsme päeva pärast.

Tulemused

Maisiplokkide temperatuur tõusis kolme päevaga vaid 2 ºC, kuigi keskmine temperatuur õues oli üle 30 ºC. Flieg’i skoor ei näidanud muutusi isegi seitsme päeva pärast. See tähendab, et hästi sileeritud koresööta saab söödaköögis mitu päeva plokkidena säilitada, kaotamata kvaliteeti isegi kuuma ilmaga.

Lely Grupi kohta

1948. aastal asutatud Lely töötab põllumajandussektoris pikaajalise, nauditava ja kasumliku tuleviku poole. Ettevõte arendab kvaliteetseid robootika- ja andmesüsteeme, kus lehmad on esmatähtsad ja mis aitab kaasa loomade heaolule, paindlikkusele ja tootmisele piimafarmides. Lely on olnud üle 25 aasta liider automatiseeritud süsteemide müügi ja teeninduse alal piimafarmide erinevatele põlvkondadele. Lely julgustab oma töötajaid pidevalt klientidele pakkuma uuenduslikke lahendusi ning kes võtavad vastu pikaajaliste usaldusväärsete partnerite rolli nõuandeks ja toeks. Lely grupi peakontor asub Hollandis ja ülemaailmne spetsiaalsete Lely keskuste võrgustik enam kui 45-s riigis, mis pakuvad personaalset müüki ja tuge, kokku umbes 1600 töötajaga.

2020. aasta oktoobris tõi Lely välja uued tooted ja kontseptsioonid meie Lely keskuste jaoks ja kohale kutsuti ka ajakirjandus. Lingi https://www.youtube.com/watch?v=0XSyNPupSpk kaudu võite vaadata lühikest videot Lely tulevikutalu päevade (Future Farm Days) tipphetkedega, kus esitletakse uusi tooteid ja kontseptsioone.

Allpool on lühike kokkuvõte teile uutest toodetest ja kontseptsioonidest ülevaate andmiseks ja me loodame, et saame 2021. aastal kohtuda kliendikohtumistel ja ‑üritustel ning selgitada kõike üksikasjalikumalt.

Lely Horizon

Lely uus platvorm Horizon on saadaval kõikidele Lely klientidele ja sellest saab T4C ja T4C InHerdi järeltulija. Lely Horizon kehtestab farminduses uue standardi ja me kutsume seda „tulevikupõllumajanduseks teie käeulatuses“.

Horizon on tõeline otsuste langetamist toetav platvorm, mis analüüsib andmeid, aitab infot mõista ja pakub ennetavaid nõuandeid, et muuta taluniku elu lihtsamaks, kari tervemaks ja talu kasumlikumaks. Lelys me tunneme, et praegu on aeg kasutada arukalt kõiki saadaolevaid asjakohaseid andmeid. Just see ongi Horizoni mõte. See ühendab talus olevad seadmed ja tarnijad, kasutades arukaid algoritme ja pilveteenuste jõudu. Andmed töödeldakse tegutsemise alusena kasutatavaks teabeks, mis on alati igas seadmes kättesaadav kasutajasõbralikus vormis. Rakendus varustab talunikud tööriistadega, mis võimaldavad töötada tõhusamalt ja omada suuremat kontrolli, aidates neil oma eesmärke saavutada.

Rakenduse loomisel aitasid rohkem kui 24 kuu jooksul katsetajatena kaasa üle 100 farmeri 7 riigist. See hõlmas enam kui 75 inseneri, disaineri, põllumajandusettevõtte juhtimise nõustajat, veterinaararsti ja tehisintellekti spetsialisti koostööd, et muuta kontseptsioon nutikamaks ja kasutajasõbralikumaks.

Ühe näitena tõstab rakendus esile andmeid jõudluse prognoosimiseks ja pakub farmerile välja selgeid valikuid. Näiteks osutab see selgelt ketoosikahtlusega lehmadele selle varajases staadiumis. Teades, et lüpsilehmad põevad ketoosi, saab varajase raviga otseselt kaotusi vältida. Lisaks pakub Horizon faktipõhist tuge otsustamisel, kas seemendada või mitte.

Horizon ei ole üksnes Lely lahenduste platvorm. See on avatud partneritele ja ka farmide partneritele. See tähendab, et minevikku jääb samade andmete sisestamine kahte eraldi süsteemi. Teise eelisena pole enam vajalik üksikandmete analüüsimine erinevates rakendustes ja aruannetes, mis aitab igapäevaselt aega kokku hoida.

Horizoni tutvustus:2021. aasta jooksul tutvustavad Lely ja Lely keskus samm-sammult Lely Horizoni kõikidele klientidele. Üleminek T4C-lt Lely Horizonile on plaanitud etapiviisilisena, riik riigi järel, 2021. aasta jooksul. Kirde-Euroopas plaanime käivitada ülemineku 2021. aasta keskel. Enne seda kutsub teie kohalik Lely keskus teid kliendiüritusele, kus jagatakse lisateavet Lely Horizoni eeliste ja selle kohta, kuidas saab teie farmis ülemineku korraldada. 

Kui te ei jõua ära oodata, millal saate Horizoni kohta rohkem teada, siis külastage lisateabe saamiseks veebilehte www.lely.com/horizon.

Maassluis, 18. november 2020 – Oktoobris teatas Lely uuest andmeplatvormist Lely Horizon. Eesmärgiga ühendada kõik Lely tooted selle platvormiga, tutvustab Lely nüüd Cloud Connecti söödatõukuri Juno ja sõnnikuroboti Discovery 120 Collector jaoks. Cloud Connect pakub kasutajatele suuremat kontrolli ja paremat ülevaadet oma Juno ja Collectori toimimise kohta.

Loomadega seotuse tõttu muutub keskkond, kus robotid tegutsevad, pidevalt. Cloud Connect saadab teate, kui söödatõukuri või sõnnikuroboti olek ootamatult muutub. Tänu sellele saavad kasutajad olla kindlad, et nende lehmadele on alati sööt ette lükatud ja nad kõnnivad puhtal põrandal.

Kuidas see töötab
Lely Juno ja Discovery 120 Collector jagavad oma olekut Lely Cloudiga laudas oleva wifi-võrgu kaudu. Niipea kui esineb mistahes ootamatu olukord, saab kasutaja oma nutitelefonis teate rakenduses Lely T4C InHerd Signals – selle vahetab peagi välja Lely Horizon. See muudab võimalikuks kiiresti reageerimise.

Selle Cloudiga ühenduse sisseviimine on esimene samm Lely Juno ja Discovery Collectori kaughoolduse ja veaotsingu väljatöötamisel. See aitab suurendada töökindlust ja vähendada hoolduskulusid.

Cloud Connect on tänase seisuga saadaval söödatõukuri Juno viimase põlvkonna ja kõigi tarkvaraga T4C sõnnikurobotite Discovery 120 Collector jaoks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Lely keskusega.

Kontsernist Lely
1948. aastal asutatud Lely suunab kõik oma pingutused põllumajanduses jätkusuutliku, kasumliku ja nauditava tuleviku loomisse. Lehmale keskendudes töötab ettevõte välja tipptasemel robootikat ja andmesüsteeme, mis parandavad piimafarmides loomade heaolu, paindlikkust ja toodangut.

Lely on olnud üle 25 aasta automaatsete lüpsisüsteemide müügi ja hoolduse liider piimakarjakasvatajate järjestikuste põlvkondade jaoks kogu maailmas. Iga päev inspireerib Lely oma töötajaid pakkuma klientidele uuenduslikke lahendusi ja olema pika aja jooksul nõu ja tuge pakkuv usaldusväärne partner. Oma Madalmaades asuva peakontori ja spetsiaalsete kohandatud müügi- ja tugiteenuse pakkumiseks mõeldud Lely keskuste üleilmse võrgustikuga Lely Group tegutseb rohkem kui 45 riigis ja annab tööd umbes 1600 inimesele.

Lisateavet leiate aadressilt www.lely.com või [email protected]

Maassluis, 9. november 2020 – Lely tutvustab automaatse söötmissüsteemi Lely Vector uut söödahaaratsit. Söödahaarats ripub söödaköögis ja seda kasutatakse segamis- ja söötmisroboti laadimiseks kuni 98%lise täpsusega. Uus disain parandab söödahaaratsi kopa funktsionaalsust, pikendab kasutusaega ja vähendab hoolduskulusid.

Täiustatud funktsionaalsus
Söödakopa uus kuju tagab selle parema sulgemise. Väiksemõõduliste söödatüüpide, nagu näiteks terade, kontsentraatide ja muude lahtiste söödatoodete kaod on nüüd minevik. See tagab ka söödaköögi puhtamana püsimise. Söödahaaratsi kopas oleva kaabitsasüsteemi uus geomeetria parandab laadimise täpsust, kuna see kraabib kogu sööda kopast välja. Lisaks on teinud Lely kättesaadavaks uued haaramishambad, mis laadivad tõhusamalt pikki söödakomponente.

Lely Vector – Veehouder Molenaar Aarlanderveen

Pikem kasutusaeg
Uue söödahaaratsi kopp on valmistatud täielikult roostevabast terasest. Sama kehtib kõikide osade kohta, mis söödaga kokku puutuvad. See hoiab ära sööda happeliste vedelike põhjustatud kulumisjäljed. Ka sulgemis­mehhanismi köis on asendatud roostevabast terasest ketiga. See vähendab hooldustöid 10-aastase kasutusaja jooksul rohkem kui 90%.

Lely Vector – Veehouder Molenaar Aarlanderveen

„Kõik täiustused aitavad kaasa pikema kasutusaja, madalamate hoolduskulude ja söödahaaratsi suurema usaldusväärsuse saavutamisele,“ ütles Lely lauda- ja söötmistoodete vanemtootejuht Teus de Jong. „Me arendame pidevalt oma söödaköögi kontseptsiooni, kuna meie lahendus on automaatse söötmise puhul kõige paindlikum, tõhusam ja ohutum.“

Uus söödahaarats vahetab välja praeguse ja on saadaval ka olemasoleva Vectori kasutajatele selle uuele tasemele viimiseks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku Lely keskusega.

Lely Vector – Veehouder Molenaar Aarlanderveen

Kontsernist Lely
1948. aastal asutatud Lely suunab kõik oma pingutused põllumajanduses jätkusuutliku, kasumliku ja nauditava tuleviku loomisse. Lehmale keskendudes töötab ettevõte välja tipptasemel robootikat ja andmesüsteeme, mis parandavad piimafarmides loomade heaolu, paindlikkust ja toodangut.

Lely on olnud üle 25 aasta automaatsete lüpsisüsteemide müügi ja hoolduse liider piimakarjakasvatajate järjestikuste põlvkondade jaoks kogu maailmas. Iga päev inspireerib Lely oma töötajaid pakkuma klientidele uuenduslikke lahendusi ja olema pika aja jooksul nõu ja tuge pakkuv usaldusväärne partner. Oma Madalmaades asuva peakontori ja spetsiaalsete kohandatud müügi- ja tugiteenuse pakkumiseks mõeldud Lely keskuste üleilmse võrgustikuga Lely Group tegutseb rohkem kui 45 riigis ja annab tööd umbes 1600 inimesele.

Lisateavet leiate aadressilt www.lely.com või [email protected].

Maassluis, 3. september 2019. a – Hollandi pereettevõtte Lely juhtimises leiab lähikuudel aset tähtis muutus. Alates 1. jaanuarist saab praegusest tegevdirektorist Alexander van der Lelyst Lely värskelt moodustatud nõukogu esimees. Nõukogu kohustus on tagada Lely püsimine eduka pereärina. Pragune klienditeeninduse valdkonna direktor André van Troost nimetatakse 1. jaanuarist 2020. a Lely kontserni tegevdirektoriks. Juhtkonna koosseis ei muutu.

André van Troost on Lelys töötanud alates 2014. aastast, tema varasemate tööandjate seas on Procter & Gamble ja Danone. Nendele kogemustele toetudes võib tal koos teiste juhtkonna liikmetega õnnestuda Lely uude faasi viia. Juhtkond jätkab tema juhtimisel praeguse eduka uuendustele, müügikanali tugevdamisele, kliendikesksuse parandamisele ja võitjamentaliteediga organisatsiooni arendamisele keskendunud strateegia elluviimist.

Lely areng
Alexander van der Lely heidab uhkusega pilgu Lely viimastel aastatel aset leidnud imelisele arengule: „Ühinesin Lelyga 1995. aastal ja olen viimased 15 aastat töötanud meie suurepärase ettevõtte tegevdirektorina. Sel perioodil oleme teinud kõvasti tööd põllumajandusmasinate ehitajast piimatootjate robootika ja andmetega varustamise valdkondades turu liidriks saamiseks. Saavutasin selle koos fantastilise kirglikest, piimakarjakasvatusest sügavalt hoolivatest inimestest koosneva meeskonnaga. Olen selle võimaluse eest väga tänulik!“

„Andmete haldamine ja automatiseerimine pakuvad ka tulevikus piimatootjatele ennenägematuid võimalusi. Lely jääb nende arengute vallas esirinda, kus oleme viimase 71 aasta vältel alati püsinud. See on meie juhtkonnale imeline ülesanne ja soovin neile muidugi selle täitmisel palju edu. Samal ajal jään ise värskes nõukogu esimehe rollis Lelyga väga tihedalt seotuks. Nõukogu jälgib juhtkonna poliitika elluviimist ja annab neile nõu.“

Juhtkonna liikmete uued rollid Alates 1. jaanuarist 2020. a jagunevad Lely juhtkonna liikmete rollid järgmiselt:

Andre van Troost tegevdirektor
Gijs Scholman kommertsdirektor
Marijke Jansen teenindusvaldkonna direktor
Martijn Boelens tehnoloogiadirektor
Ronald Eikelenboom finantsdirektor

Lely kontsern

1948. aastal asutatud Lely annab endast parima põllumajandusettevõtete tuleviku muutmiseks kestlikuks, kasumlikuks ja nauditavaks. Ettevõte töötab lehmadega seonduvast lähtudes välja esmaklassilisi robootika- ja andmesüsteeme, mis suurendavad piimatootmisettevõtetes loomade heaolu, ettevõtete paindlikkust ja tootlikkust.

Juba üle 25 aasta on Lely maailma juhtiv edukate piimakarjakasvatajate põlvkondadele automatiseeritud lüpsisüsteemide müügi ja hooldamisega tegelev ettevõte. Lely inspireerib oma töötajaid iga päev pakkuma klientidele uuenduslikke lahendusi ning toetama neid usaldusväärse, nõu ja tuge jagava partnerina. Lely kontsern, mille peakorter asub Hollandis ning millel on ülemaailmne vastavalt kliendi vajadustele kohandatavaid müügi- ja tugiteenuseid osutavate keskuste võrgustik, tegutseb enam kui 40 riigis ja annab tööd umbes 1500 inimesele. 

www.lely.com 

Täiendava teabe saamiseks pöörduge palun Lely International NV kommunikatsioonijuhi Esther Lelij poole: [email protected] , +31 (0) 6 8253 6989.

Lely tugevdas 2017. aastal oma aluseid, mis tagavad selle juhtrolli piimafarmi robootika ja farmijuhtimise valdkonnas

 

 

Maassluis, 29. märts 2018. 2017. aasta oli Lely jaoks järjekordne eriline aasta. Pärast söödaalase tegevuse müümist ja üleandmist USA ettevõttele AGCO oktoobris on ettevõte täielikult keskendunud robootika ja farmijuhtimise tulevikule. Muu hulgas läitis 25. tegevusaasta tähistamine üleilmse robootilise lüpsmise valdkonnas organisatsiooni sees uue sädeme. Lely koges seetõttu 2017. aastal tellimuste portfelli kasvu ning turuosa suurenemist piimaautomaatika valdkonnas. 2017. kogukäive oli 506 miljonit eurot. Robootika ja farmijuhtimise valdkond näitas tugevat 12% kasvu, kiirendes selgesti aasta teises pooles, võrreldes 2016. aastaga. Olulise panuse sellesse kasvu andsid Põhja-Ameerika ja Jaapan, millele järgnes Lääne-Euroopa.

 

 

  1. aastal moodustasid kulutused teadus- ja arendustegevusele 6% käibest. Tootearendusega seotud tegevused puudutasid peamiselt toodete turule toomise ettevalmistamist 2018. aastal ja sellele järgnevatel aastatel. Lisaks sellele on tehtud palju rasket tööd, et soodustada ulatuslikku digiteerimist ettevõttesiseselt ja meie klientide juures.

 

Väljavaated 2018. aastaks

Hinnanguliselt on 2018. aasta suurepärane aasta Lely jaoks. Ettevõte tähistab siis oma 70. sünnipäeva. „Lely Future Farm Days”, laiaulatuslik üritus töötajate ja Lely Centerite jaoks aprillis, on võimalus näidata, et ettevõte on tulevikuks varasemast enam valmis uute lahenduste turule toomisega piimafarmerite jaoks.

 

Lely jätkab 2018. aastal keskendumist oma eesmärgile investeerida 6% käibest teadus- ja arendustegevustesse ning, hoolimata piimahinna vähesest langemisest, prognoosib Lely endiselt läbimüügi suurenemist 2018. aastal. See on osaliselt tingitud klientide investeerimisvalmiduse jätkuvast paranemisest ja oluliste uute toodete kasutusele võtmisest.

 

Turg ja ühiskond nõuavad üha aktiivsema suhtumise ja vastutuse võtmist loomakasvatussektori poolt seoses loomade heaolu ja heitkogustega, samas kui piimafarmerid üritavad pidevalt parandada tööprotsesse, et suurendada tõhusust ja luua meeldivad töötingimused. 2018. aastal keskendutakse jätkuvalt nendele teemadele seoses Lely missiooni ja visiooni rakendamisega, mille jaoks on paljulubavaks aluseks Lely oskusteadmised robootika, farmijuhtimise ning andme- ja andurisüsteemide valdkonnas.

 

Lely Astronaut A5 märgib uut taset robootilises lüpsmises

 

 

Maassluis, 10. aprill 2018 Lely tutvustas oma Hollandis asuvas peakontoris korraldatud üritusel Lely Future Farm Days uut taset lüpsmises: Lely Astronaut A5. Lehma ja masina vahelise suhtluse jälgimine ja paljudelt farmeritelt saadud tagasiside viis süsteemi loomiseni, mis kombineerib end tõestanud lüpsipõhimõtted enneolematu töökindluse, kasutuslihtsuse ja kulutõhususega. Uus A5 lüpsirobot tagab stressivaba lüpsmise nii farmeritele kui ka nende lehmadele.

 

 

Uus tase lehmadele pakutavas mugavuses ja kasutuslihtsuses

Meie Lelys leiame, et terved ja stressivabad lehmad annavad rohkem piima. On tõendatud, et lehmad tunnevad end mugavalt ja pakuvad head tootlust Lely laudakeskkonnas, kus on tagatud lehmade vaba liikumine, I-flow funktsioon ja ruumikad lüpsilatrid.

A5-ga on lehmadele pakutava mugavuse taset veelgi suurendatud uue hübriidkäpa lisamise kaudu, mis on vaikne, kiirem, energiasäästlik ja täpsem, tagades nii ühtlase lüpsmise. Lüpsmise ajal lehma kõigile liigutustele viivitamatult järgides ning udara lähedusse jäädes parandab see kiiresti oma asendit mis tahes ootamatute liigutuste korral. See tagab kiire ja põhjaliku lüpsiprotsessi, isegi mullikate puhul.

Uue nisa tuvastamise süsteemiga (Teat Detection Süstem, TDS) on lüpsmisjärgset nisa pihustamist parandatud udara pihustamiseelse eelskannimisega, tagades nii optimaalse udarahügieeni ja piirates saastumisohtu.

 

 

Ümber kujundatud intuitiivne kasutajaliides muudab automaatse lüpsmise kõigile arusaadavamaks. Ühel lehel on saadaval kõik asjakohased andmed: alates lehma esmakordsest lüpsmisest kuni igapäevase hoolduseni. Ühe hiireklõpsu kaugusel on kõik kiirtoimingud, nagu sööda jaotamine, konkreetse lehma marsruudi määramine ja igapäevased hooldusülesanded. Astronaut A5 on kavandatud tipptasemel kasutatavuse, juurdepääsetavuse ja hooldatavuse pakkumiseks.

 

 

 

Märkimisväärne investeeringutasuvus ja end tõestanud töökindlus.

Lely on kogu süsteemi ümber kavandanud, et saavutada oluliselt madalam kulu toodetud piima kg kohta. Korraldati ulatuslik üleilmne katseprogramm laiapõhjalises temperatuurivahemikus, kus osales üle 30 kliendi ja mis hõlmas üle 2 miljoni lüpsmise, et tagada veatu toimimine kõigis oludes. Kõigis katsetes vähendati pesuaine-, vee- ja elektritarbimist kuni 20% võrra. Investeeringud kiire ja hõlpsa hooldamise tagamiseks ning kvaliteetsete komponentide kasutamine vähendas samuti oluliselt hoolduskulusid. Koos tõhususe suurenemisega on see väga töökindel ja hooldussõbralik kavand suutnud samuti tagada enneolematu investeeringutasuvuse.

 

 

 

 

Põhineb farmerite vajadustel

Uus lüpsirobot Astronaut A5, mis ühildub samuti mudeliga A4, vastab ideaalselt Lelynägemusele. Tõesti, Alexander van der Lely tunneb uhkust, et tal on võimalik käesolev uus ja revolutsiooniline toote turule tuua: Lehma lüpsmine ei ole olnud kunagi nii lihtne ja mugav farmeri ja lehma jaoks. Astronaut A5 aitab kaasa meie eesmärgile muuta farmerite elud lihtsamaks ja nende äritegevus edukamaks ning tagada helge tulevik nende enda ja nende perekondade jaoks. Just sellel põhjusel kuulasime farmereid kogu tootearendusprotsessi vältel ning katsetasime põhjalikult Lely Astronaut A5-e farmeritega üle kogu maailma. Nagu meie kõigi toodete puhul, määravad just nemad uue Astronauti edukuse.”

 

 

Kättesaadavus turul

Lely Astronaut A5 on alates tänasest kättesaadav kõigis meie Lely Centerites üle kogu maailma. Lisateabe saamiseks võivad farmerid võtta ühendust oma kohaliku Lely Centeriga.

 

 

 

 

 

 

Teave Lely kontserni kohta

 

 

  1. aastal asutatud Lely töötab säästliku, kasumliku ja nauditava tuleviku nimel põllumajandussektoris. Ettevõte arendab kvaliteetseid robot- ja andmesüsteeme, mis seavad lehma esikohale ning mis on loodud loomade heaolu ning piimafarmide paindlikkuse ja tootlikkuse suurendamiseks.

Lely on juba üle 25 aasta olnud juhtivaks automatiseeritud lüpsisüsteemide müüjaks ja hooldajaks piimafarmerite järjestikuste põlvkondade jaoks üle kogu maailma. Lely inspireerib iga päev oma töötajaid klientidele innovatiivseid lahendusi pakkuma ning neile pikaajalisteks usaldusväärseteks ning nõuandeid ja tuge pakkuvateks partneriteks olema. Lely kontsern, mille peakontor asub Hollandis ning mis omab sihtotstarbeliste Lely Center rajatiste ülemaailmset võrgustikku kohandatud müügi- ja hooldusteenuste osutamiseks, tegutseb enam kui neljakümnes riigis ja annab tööd ligikaudu 1 200 inimesele.

Uus Lely Juno viib automaatse söödasättimise järgmisele tasemele

Maassluis, 10. aprill 2018 Lely tutvustas üritusel Lely Future Farm Days uusimat innovatsiooni automaatses söödasättimises: oluliselt täiustatud Lely Junot. Tänu Junole on Lely saanud üle 10 aasta pikkuse kogemuse automaatse söödasättimisega ja kuus aastat automaatse söötmissüsteemiga Vector. Kõiki neid teadmisi on rakendatud, et tagada käesoleva kolmanda-generatsiooni Juno hõlpsam rakendamine kõigis laudas esineda võivates olukordades, lihtsam kasutamine ning võime sättida sööta mitmes laudas üle kogu farmi. Kõik Lely uuendused keskenduvad lehmale kui keskpunktile. Nutitehnoloogia abil tagab uus Juno alati puhta sööda iga individuaalse lehma jaoks ning selle, et positiivne mõju looma tervisele, viljakusele ja piimatoodangule väljenduks majanduslikes tulemustes.

Sööda sage sättimine tasub end ära

Söödasättimise sageduse suurendamine stimuleerib sagedast tarbimist, mis võib põhjustada karja söödatarbimise suurenemist 2,8% võrra. Automaatse lüpsmise seisukohalt julgustab sage söödasättimine lehmi lüpsirobotit sagedamini külastama. See vähendab samuti jaotamata sööda hulka ning olukordades, kus lehmadel ei ole tara ääres piisavalt ruumi, võib sage söödasättimine vähendada stressi ja agressiivsust, tagades sööda püsiva kättesaadavuse iga lehma jaoks. Söödasättimise korduvate toimingute automatiseerimine 24 tundi ööpäevas vähendab samuti oluliselt tööjõuga seotud vajadusi ja kütusekulusid.

Söödasättimise on viidud järgmisele tasemele

Uus Lely Juno söödasättija on kõige mitmekülgsem turul saada olev söödasättija. Seda on võimalik ilma muudatusteta kasutada peaaegu kõiki liiki lautades. Juno järgib mõlemal küljel seinu ja tarasid, samas kui põrandal asuvad metalljuhtribad juhivad seda laadimisjaama ja vajadusel teiste lautade suunas.

Kui Juno liigub sööta sättimata, suudab see oma põlle üles tõsta kulumise vähendamiseks ja selleks, et võimaldada Junol väiksemaid takistusi ületada. See tagab samuti piisava kliirensi nõlvadel liikudes ning hoiab põlle puhtana muda ja sõnniku poolt põhjustatud saastest. See tagab sööda puhtuse, maitsvuse ja atraktiivsuse lehmade jaoks, mis suurendab omakorda söödatarbimist ja parandab loomade tervist. Juno suudab oma põlle alla lasta vasakul ja paremal küljel sättimise asendisse. Sellega suurendatakse marsruudi tõhusust, suurendades masina suutlikkust.

Nutitehnoloogia kontrolli ja ohutuse suurendamiseks

Ühest laudast teise lauta liikudes suudab Juno Bluetooth-ühenduse abil automaatselt elektriuksi avada ja sulgeda. Bluetooth-ühendust võib samuti kasutada masina juhtimiseks nutitelefonis äärmiselt intuitiivse „Lely Control Plusoperatsioonisüsteemi abil. Farmer saab hõlpsalt marsruute luua ja kohandada eelmääratud toimingute abil ning Junot lihtsalt sõrmega ekraanil juhtida. Ühe marsruudi raames piki söödakäiku on võimalik sisestada mitu söötmiskorda ja vahekaugust söödatarast.

Juno parandab automaatselt optimaalset vahekaugust söödatarast sööda hulga põhjal konkreetses kohas. Sellega tagatakse, et Juno sätib sööta korrektselt kogu vahekäigu ulatuses; isegi siis, kui sööta ei ole ühtlaselt jaotatud, on see alati lehmade haardeulatuses.

Juno on samuti varustatud kokkupõrkeanduriga. See tagab, et söödasättija peatub kohe, kui see takistusega kokku põrkab. Kokkupõrkeandurit on samuti võimalik varustada elektriimpulsiga. See ei tekita vigastusi lehmadele või inimestele, kuid ennetab masina peatumist lehmadega kokkupuutumise tõttu.

Uus Juno on kättesaadav alates 31. augustist2018. Lisateabe saamiseks Juno söödasättija kohta külastage www.lely.com/ või võtke ühendust oma kohaliku Lely Centeriga.

Teave Lely kontserni kohta

  1. aastal asutatud Lely töötab säästliku, kasumliku ja nauditava tuleviku nimel põllumajandussektoris. Ettevõte arendab kvaliteetseid robot- ja andmesüsteeme, mis seavad lehma esikohale ning mis on loodud loomade heaolu ning piimafarmide paindlikkuse ja tootlikkuse suurendamiseks.

Lely on juba üle 25 aasta olnud juhtivaks automatiseeritud lüpsisüsteemide müüjaks ja hooldajaks piimafarmerite järjestikuste põlvkondade jaoks üle kogu maailma. Lely inspireerib iga päev oma töötajaid klientidele innovatiivseid lahendusi pakkuma ning neile pikaajalisteks usaldusväärseteks ning nõuandeid ja tuge pakkuvateks partneriteks olema. Lely kontsern, mille peakontor asub Hollandis ning mis omab sihtotstarbeliste Lely Center rajatiste ülemaailmset võrgustikku kohandatud müügi- ja hooldusteenuste osutamiseks, tegutseb enam kui neljakümnes riigis ja annab tööd ligikaudu 1 200 inimesele.

www.lely.com