Piima eeljahuti

Nii ökonoomika kui keskkonna vaatevinklist on üks arenenuim viis vähendamaks kulutusi energiale paigaldades effektiivse piima eeljahuti. Eeljahutatud piim tähendab madalamat ja stabiilsemat temperatuuri piimajahutis, tagades piimale ideaalsed tingimused ja parima kvaliteedi.

Paigaldades eeljahuti, langeb piimajahutisse jõudva piima temperatuur 22°C -ni. Selle tulemuseks on 50% kokkuhoid energiakuludelt piima jahutamisel. Eeljahuti effektiivsus oleneb veetemperatuurist ja veevooluhulgast, mis läbib seadet.

Kui eesmärk on kokkuhoida 50% energiat piima jahutamisel, peaks vee temperatuur olema 15°C või madalam ja veevooluhulk mis seadet läbib vähemalt 67 liitrit/minutis. Selle tulemusel on seadmest väljuva piima temperatuur 19°C.

  • Hoiab kokku jahutamisele kuluvat energiat
  • Tagab piimale parema kvaliteedi
  • Omab effektiivset soojusvaheti pinda
  • On töökindlam kui tavalised plaatsoojusvahetid