Lely Juno

On üldteada, et sage söötmine toob kaasa suurenenud sööda tarbimise ja kõrgema piimatoodangu. Lisaks on sagedasel söötmisel positiivne mõju lehmade tervisele. Kuid tööjõud on tihtilugu piiravaks faktoriks püüdlustes tagada loomade värske toiduga varustatus 24 tunni jooksul päevas. Lely Juno pakub selle murele parima lahenduse.

Lely Juno lükkab sööta söödalava poole nii tihti, kui vajalik ilma et ta häiriks lehmi. Lely Juno on lihtsalt paigaldatav, eraldiseisev seade, mis ei vaja lisaseadmeid või muudatusi laudas. Sellest tulenevalt on Lely Juno sobilik kasutamiseks peaaegu kõikides lautades. Lely Juno panustab Teie karja heaolusse stimuleerides lehmi sagedamini söödalavale tulema.

Lehmad saavad rohkem koresööta ja kari on rahulikum ja vaiksem. Ka alamad lehmad pääsevad nüüd ligi piisavale värskele söödale. Lely Juno kombineerituna Lely Astronaut lüpsirobotiga annab järjekindla roboti külastamise päeval ja öösel, mis omakorda viib roboti veel efektiivsema kasutamiseni. Lely Juno sööda sättija hoiab kokku palju Teie väärtuslikku aega ja annab Teile juurde paindlikkust ning vabadust, et rakendada oma energia teistele tegemistele, samal ajal teades, et Teie lehmade eest hoolitsetakse parimal võimalikul moel.

  • Suurenenud sööda tarbimine
  • Kõrgem piimatoodang
  • Kari on rahulikum ja vaiksem
  • Ka alamad lehmad pääsevad ligi värskele söödale