Lely Astronaut A4

Kui soovite madalamate kuludega ja suurema kasumiga saavutada kõrgemat piimatoodangut parema kvaliteediga, siis on Lely Astronaut A4 just Teie jaoks. Kõrgem piimatoodang saavutatakse sellega, et lehmi lüpstakse kooskõlas nende loomuliku käitumisega. Lehmad saavad robotist nö läbi jalutada. Sellist kontseptsiooni nimetatakse I-voolu ideeks.

Praktika ja uuringud näitavad, et lehmade jaoks ei ole ümber pööramine kuigi mugav tegevus. Seetõttu on mõistlik võimaldada neile liikumist sirgjooneliselt läbi robotiboksi eemaldades nii paljud ebavajalikud takistused. Lisaks annab lehmasõbralik disain lehmale võimaluse suhelda lüpsi ajal ülejäänud karjaga. See aga omakorda kõrvaldab tarbetut stressi.

Lüpsirobotil Astronaut A4 on omalaadne äraliikuv söödaküna, mille abil julgustatakse lehma robotist lahkuma, kui lüpsmine on lõpetatud. Kui söödaküna lehma eest ära liigub ja lehm näeb, et süüa ta rohkem ei saa, ei ole ta motiveeritud enam robotis seisma ja lahkub. Sellisel moel võidetakse aega, mis esialgu tundub väike võit, kuid üldkokkuvõttes võidetakse nii iga lüpsmise pealt 5 sekundit. See teeb päevas umbes 15 minutit ehk vähemalt ühe lehma lüpsmise aja lisaks.

Lely on oma 20-aastase kogemuse põhjal antud valdkonnas arendanud välja uue Lely T4C juhtimisprogrammi, mis kogub ja salvestab kõik andmed robotist kõrgetasemeliste sensorite abil. See aitab teha tähtsaid otsuseid koostöös täiusliku programmiga, mis analüüsib kogu saadud infot ja esitab ainult vajalikku ja lihtsalt mõistetavat infot.

TARGEM, KIIREM, TUGEVAM!

need kolm sõna iseloomustavad seda, miks Lely konkurentide ees silma paistab. Lely inseneride uuenduslik mõttelaad tagab üllatuslikult kasulikud lahendused muutmaks Lely tooted veelgi tõhusamaks. Võtmesõnadeks Lely toodete puhul on vastupidavus ja töö lihtsus. Sellega tõstetakse farmerite seltskondlikku ja majanduslikku heaolu.

TARGEM!

Lely on välja töötanud ainulaadse õrna piimasõbraliku pumba, mis koos hõlpsasti vahetatava silikoonist põiskummiga transpordib piima jahutisse ilma, et pöörlevad labad piimakvaliteeti kahjustaksid. Tänu sellele õrnale ja hügieenilisele pumpamismeetodile on kindlustatud parim võimalik piimakvaliteet.

Lisaks on uuel Astronaut A4 lüpsirobotil ka murranguline 3D-kaamera, millega jälgitakse lehma suurust ja liikumist, et tagada kiire nisakannude kinnitamine. Sellisel moel on võimalik nisakanne kinnitada kõigile lehmadele – neile, kel on väga madalad või kõrged udarad ja ka neile, kellel on nisad üksteisest väga kaugel või hoopis lähedal. Ühtlasi võimaldab see süsteem kinnitada nisakanne ka lehmadele, kelle nisad on suunatud kergelt väljapoole.
Uuringute tulemusel võime kinnitada, et ainulaadne Lely pesuharjade pöörlemine ja täpsed käe liigutused tagavad kuni 40% tõhusama puhastamise ja stimulatsiooni, kui konkureerivad puhastusmeetodid.

KIIREM!

Lely 4Effect pulsatsioonisüsteem võimaldab pulseerimisseadeid kohandada iga udaraneljandiku jaoks eraldi. Sel moel kindlustatakse iga lehma individuaalne käsitlemine ja tagatakse „loomale loodud lüpsmine“.
Roboti muudab kiiremaks ka sirgjooneline liikumine ehk I-voolu idee. Tänu sellele saavad lehmad robotisse sisse ja välja otse, ilma et peaksid ennast pöörama. See muudab lehmadele lüpsmas käimise lihtsamaks ja mugavamaks, mis omakorda toob kaasa lühema õpiaja ja suurema jõudluse.
Kiire ja täpse nisatuvastuse kindlustab Lely ainulaadne nisatuvastussüsteem, mis tänu 3D-skaneerimistehnoloogiale kiirendab nisakannude kinnitamise protsessi.

TUGEVAM!

Lely Astronaut käsi on ainulaadne süsteem. Käsi jääb lüpsmise ajaks lehma alla ja kontrollib kogu protsessi. Käe jõulisuse ja pneumaatilise kontrolliga tagatakse, et isegi kui lehm peaks käe peale seisma, ei teki mingeid kahjustusi.
Lely Astronaut A4 lüpsiroboti ehitus on väga lihtne, liikuvaid detaile on vähe ning vajalikud liigutused on lühikesed ja õrnad, mistõttu väheneb roboti kulumine.
Lely kasutab ainult esmaklassilisi materjale. Sellega vähenevad hoolduskulud, pikeneb toote eluiga ning tõuseb järelturuväärtus. Mitmetele võtmeosadele on garantiiperiood lausa viis aastat!

  • Optimaalsed tingimused, mis häirivad lehma võimalikult vähe
  • Parim käitumine lüpsikohas
  • 150 kg rohkem toodangut PÄEVAS
  • Kiire kinnitamine ja mitte ühtki tarbetut liigutust