Lely Cosmix

Jõusöödakiosk Lely Cosmix annab täpset teavet lehmade poolt tarbitava söödakontsentraadi kulu kohta. Madala ja kõrge toodanguga lehmade toiduratsiooni tasakaalustamiseks kasutatakse täiendavaid söödaseadmeid või jagatakse loomadele,kes seda vajavad, lisaks erinevat sööta. Lely Cosmix ühildub täielikult Lely Astronauti lüpsirobotitega ja on ühendatud Lely T4C haldusprogrammiga. See võimaldab loomi lisaks lüpsirobotis pakutud kontsentraatidele regulaarselt jõusöödaga toita, hoides vatsa pH taseme stabiilsena. Enamgi veel, see lubab teil kohandada söötmist vastavalt lüpsiaegadele, meelitades sellega lehmi robotit sagedamini külastama. Cosmix ei paku lehmadele jõusööta siis, kui neil on parajasti aeg lüpsile minna. Pärast lüpsi võib söötmine jätkuda.
Tasakaal iga lehma jaoks
Sisenedes Lely Cosmixisse, tuvastatakse lehm kas kaela või jala märgi abil. Iga lehma päevane söödaratsioon on alati välja arvutatud ja Lely Cosmix hindab hetkega, kas ja kui palju lehm sööma peaks. Sööt ei lähe raisku, kuna seda väljastatakse vastavalt tema söömiskiirusele.
Täiendav söödakontsentraat ka teie kinnislehmadele
Kinnislehmad paigutatakse sageli mõned nädalad enne poegimist aedikusse või poegimislauta. Neid lehmasid ei ole võimalik robotiga sööta, kuid sellegipoolest on äärmiselt oluline, et nad saaksid kätte vajaliku koguse kontsentraati. Ideaalne lahendus on täiendava Cosmixi söödakioski paigaldamine. Lely Cosmix on tugeva ehitusega ja töökindel, valmistatud roostekindlatest, kauakestvatest materjalidest, ning pakub teile pikaealist lahendust lehmade individuaalseks söötmiseks.

  • Kulutõhus söötmine
  • Kontsentraatide hästi tasakaalustatud manustamine.
  • Suureneb roboti külastatavus.
  • Hoiab vatsa pH taset stabiilsena.