LELY DISCOVERY 120 Collector

Lüpsilehmade heaolu, tervis ja piima kvaliteet on piimatootja jaoks tähtsad majanduslikud faktorid. Lisaks sellele, et võimaldate oma lehmadele piisavalt puhast joogivett ja kvaliteetse sööda, kindlustate neile ka optimaalse kliima. Kiire lägaeemaldus võib aidata oluliselt seda eesmärki täita.
Niiskus ja läga lauda restpõrandal on väga sageli peamised infektsioonide tekitajad. Infektsioonid tekitavad aga tõsiseid sõravaevuseid. Lehmad, kes kannatavad sõrgade haiguste käes, annavad vähem piima, neil on kõndimisraskused ja indlemise tuvastus võib võtta rohkem aega. Lisaks on lägas sisalduv niiskus, eriti latrite läheduses, saaste allikaks, mis otseselt mõjutab piima
kvaliteeti. Piima kvaliteeti silmas pidades on puhtad udarad ja latrid väga olulised.
Saaste vältimine peaks olema kõige olulisem. Üheks mooduseks, kuidas vältida lehmade ja latrite saastumist, on sage lägakanali puhastamine. Käsitsi puhastamine on raske ja mitte väga meeldiv töö, mis hoiab põranda puhta lühikese aja jooksul.

Tavalised lägaeemalduse süsteemid takistavad liikumist, nad vajavad kallist hooldust ja ei puhasta vahekäike.Kasutades Lely Discovery 120 Collector mobiilset laudapuhastajat saate puhastada vahekäike nii sageli kui soovite, nii et põrandad on Teie lehmade jaoks alati puhtad ja kuivad. Discovery kasutamise tulemused on koheselt märgatavad: vähem läga latrites, puhtamad sõrad, sabad ja udarad, mis omakorda loob rahu ja vaikuse karjas.
Loomade hea tervis on väga oluline silmas pidades loomade üldist resultatiivsust, ja optimaalne hügieen laudas on selle saavutamiseks lausa kohustuslik. Sellest aspektist vaadatuna on Discovery mobiilne laudapuhastaja väärtuslik ja ökonoomselt õigustatud investeering.

  • Puhastage vahekäike nii sageli kui soovite
  • Vähem läga latrites
  • Puhtamad sõrad, sabad ja udarad
  • Rahu ja vaikus karjas