Jõusöödakiosk Lely Cosmix annab täpset teavet lehmade poolt tarbitava söödakontsentraadi kulu kohta. Madala ja kõrge toodanguga lehmade toiduratsiooni tasakaalustamiseks kasutatakse täiendavaid söödaseadmeid või jagatakse loomadele,kes seda vajavad, lisaks erinevat sööta. Lely Cosmix ühildub täielikult Lely Astronauti lüpsirobotitega ja on ühendatud Lely T4C haldusprogrammiga. See võimaldab loomi lisaks lüpsirobotis pakutud kontsentraatidele regulaarselt jõusöödaga toita, hoides vatsa pH taseme stabiilsena. Enamgi veel, see lubab teil kohandada söötmist vastavalt lüpsiaegadele, meelitades sellega lehmi robotit sagedamini külastama. Cosmix ei paku lehmadele jõusööta siis, kui neil on parajasti aeg lüpsile minna. Pärast lüpsi võib söötmine jätkuda.
Tasakaal iga lehma jaoks
Sisenedes Lely Cosmixisse, tuvastatakse lehm kas kaela või jala märgi abil. Iga lehma päevane söödaratsioon on alati välja arvutatud ja Lely Cosmix hindab hetkega, kas ja kui palju lehm sööma peaks. Sööt ei lähe raisku, kuna seda väljastatakse vastavalt tema söömiskiirusele.
Täiendav söödakontsentraat ka teie kinnislehmadele
Kinnislehmad paigutatakse sageli mõned nädalad enne poegimist aedikusse või poegimislauta. Neid lehmasid ei ole võimalik robotiga sööta, kuid sellegipoolest on äärmiselt oluline, et nad saaksid kätte vajaliku koguse kontsentraati. Ideaalne lahendus on täiendava Cosmixi söödakioski paigaldamine. Lely Cosmix on tugeva ehitusega ja töökindel, valmistatud roostekindlatest, kauakestvatest materjalidest, ning pakub teile pikaealist lahendust lehmade individuaalseks söötmiseks.

On üldteada, et sage söötmine toob kaasa suurenenud sööda tarbimise ja kõrgema piimatoodangu. Lisaks on sagedasel söötmisel positiivne mõju lehmade tervisele. Kuid tööjõud on tihtilugu piiravaks faktoriks püüdlustes tagada loomade värske toiduga varustatus 24 tunni jooksul päevas. Lely Juno pakub selle murele parima lahenduse.

Lely Juno lükkab sööta söödalava poole nii tihti, kui vajalik ilma et ta häiriks lehmi. Lely Juno on lihtsalt paigaldatav, eraldiseisev seade, mis ei vaja lisaseadmeid või muudatusi laudas. Sellest tulenevalt on Lely Juno sobilik kasutamiseks peaaegu kõikides lautades. Lely Juno panustab Teie karja heaolusse stimuleerides lehmi sagedamini söödalavale tulema.

Lehmad saavad rohkem koresööta ja kari on rahulikum ja vaiksem. Ka alamad lehmad pääsevad nüüd ligi piisavale värskele söödale. Lely Juno kombineerituna Lely Astronaut lüpsirobotiga annab järjekindla roboti külastamise päeval ja öösel, mis omakorda viib roboti veel efektiivsema kasutamiseni. Lely Juno sööda sättija hoiab kokku palju Teie väärtuslikku aega ja annab Teile juurde paindlikkust ning vabadust, et rakendada oma energia teistele tegemistele, samal ajal teades, et Teie lehmade eest hoolitsetakse parimal võimalikul moel.

Optimaalne paindlikkus − söötmisel ei tunta kompromisse

Lehmade söötmine on oluline osa igapäevasest laudaelust- See on teil meeles kogu päeva. Lely Vectori automaatne söötmissüsteem aga võimaldab teil lehmade söötmisele tähelepanu pöörata kord kolme päeva jooksul! Lisaks annab Vectori süsteem täieliku vabaduse söötmisstrateegia valiku osas. Lahendus sobib ideaalselt kõikidele farmidele ning pakub paindlikkust, kui peate tegema kohandusi tulevase laienemise tarbeks.

Värske sööt − mitu korda päevas

Teie raha tuleb lehmadelt ning seepärast väärivad nad samasugust sööta, nagu te enda sööki sooviksite: korralikult mõõdetud värske sööt otse köögist. Lely Vectori süsteem võimaldab anda värsket sööta 24 tundi ööpäevas. Sööt antakse lehmadele ette mitu korda päevas. (Aga see ei ole veel kõik; kuna segisti täidetakse vaheldumisi väikeste tükkidega erinevatest söötadest, lüheneb vajalik segamisaeg oluliselt).

Kõrgeim tulu söötmisse tehtud investeeringutelt

Loomakasvatuses muutub finantstulemuste seisukohast järjest olulisemaks viis, kuidas konkreetne piimakarjakasvataja marginaale juhib. Järjekindlalt söödetud lehmad on tervemad ning kui suureneb kõikide lehmade söömus, tähendab see paremaid tootmistulemusi ka hierarhias madalamal olevatele lehmadele. Pidev värske sööt vähendab jääke, mis tähendab aga tõhusamat koresöödakasutust.
Lisaks saate olulise energia kokkuhoiu.

Meie mõtleme teie tulevikule

Me näeme ette piimandussektorit, kus üks inimene suudab hoolt kanda kahe miljoni liitri piimatoodangu eest aastas. Meie investeeringud uurimis- ja arendustegevusse keskenduvad selle eesmärgi saavutamisele loomasõbralikul viisil (robotlüpsi alusepanijatena oleme muutnud traditsioone põllumajanduses). Vastuseks kasvavale nõudlusele leida säästlikum lahendus piimafarmi tänase päeva kõige ajamahukamale tööülesandele, söötmisele, oleme välja töötanud meetodi lehmade söötmiseks väikseima võimaliku tööjõukuluga.

See on Lely

Aasta aasta järel arendame me nii oma organisatsiooni kui ka tootevalikut ühe ja ainsa eesmärgiga; tagada farmeritele kogu maailmas parem tulevik.

Veel lahendusi söötmise tõhustamiseks :

Lely Juno söödasättija

On üldteada, et sage söötmine toob kaasa suurenenud sööda tarbimise ja kõrgema piimatoodangu. Lisaks on sagedasel söötmisel positiivne mõju lehmade tervisele. Kuid tööjõud on tihtilugu piiravaks faktoriks püüdlustes tagada loomade…

Rohkem infot
(veel …)