Lely tugevdas 2017. aastal oma aluseid, mis tagavad selle juhtrolli piimafarmi robootika ja farmijuhtimise valdkonnas

 

 

Maassluis, 29. märts 2018. 2017. aasta oli Lely jaoks järjekordne eriline aasta. Pärast söödaalase tegevuse müümist ja üleandmist USA ettevõttele AGCO oktoobris on ettevõte täielikult keskendunud robootika ja farmijuhtimise tulevikule. Muu hulgas läitis 25. tegevusaasta tähistamine üleilmse robootilise lüpsmise valdkonnas organisatsiooni sees uue sädeme. Lely koges seetõttu 2017. aastal tellimuste portfelli kasvu ning turuosa suurenemist piimaautomaatika valdkonnas. 2017. kogukäive oli 506 miljonit eurot. Robootika ja farmijuhtimise valdkond näitas tugevat 12% kasvu, kiirendes selgesti aasta teises pooles, võrreldes 2016. aastaga. Olulise panuse sellesse kasvu andsid Põhja-Ameerika ja Jaapan, millele järgnes Lääne-Euroopa.

 

 

  1. aastal moodustasid kulutused teadus- ja arendustegevusele 6% käibest. Tootearendusega seotud tegevused puudutasid peamiselt toodete turule toomise ettevalmistamist 2018. aastal ja sellele järgnevatel aastatel. Lisaks sellele on tehtud palju rasket tööd, et soodustada ulatuslikku digiteerimist ettevõttesiseselt ja meie klientide juures.

 

Väljavaated 2018. aastaks

Hinnanguliselt on 2018. aasta suurepärane aasta Lely jaoks. Ettevõte tähistab siis oma 70. sünnipäeva. „Lely Future Farm Days”, laiaulatuslik üritus töötajate ja Lely Centerite jaoks aprillis, on võimalus näidata, et ettevõte on tulevikuks varasemast enam valmis uute lahenduste turule toomisega piimafarmerite jaoks.

 

Lely jätkab 2018. aastal keskendumist oma eesmärgile investeerida 6% käibest teadus- ja arendustegevustesse ning, hoolimata piimahinna vähesest langemisest, prognoosib Lely endiselt läbimüügi suurenemist 2018. aastal. See on osaliselt tingitud klientide investeerimisvalmiduse jätkuvast paranemisest ja oluliste uute toodete kasutusele võtmisest.

 

Turg ja ühiskond nõuavad üha aktiivsema suhtumise ja vastutuse võtmist loomakasvatussektori poolt seoses loomade heaolu ja heitkogustega, samas kui piimafarmerid üritavad pidevalt parandada tööprotsesse, et suurendada tõhusust ja luua meeldivad töötingimused. 2018. aastal keskendutakse jätkuvalt nendele teemadele seoses Lely missiooni ja visiooni rakendamisega, mille jaoks on paljulubavaks aluseks Lely oskusteadmised robootika, farmijuhtimise ning andme- ja andurisüsteemide valdkonnas.